CYKLUS POZNEJ SVŮJ CÍL

Nový cyklus kurzů POZNEJ SVŮJ CÍL začíná
9.-11. listopadu 2018. Přihlašovat se můžete zde na stránkách.

Další stupně budou následovat v termínech:

2. stupeň 22.2. - 24.2.2019
3. stupeň 31.5. - 2.6.2019
4. stupeň 6.9. - 8.9.2019

Podrobné informace o kurzu budou zveřejněny krátce před zahájením 1. stupně zde.

Těším se na setkání
Zdeňka

 • Cyklus začíná 1. stupněm „Tvoje ochota učit se a růst“, což je základní téma.
 • Ostatní stupně navazují. Žádný stupeň nelze vynechat, neb spolu souvisí. Vzhledem k tomu, že stupně navazují, nemusíte se hlásit na ostatní stupně, vaše přihlášení platí automaticky na celý cyklus. Kurzy se konají ve 2 - 3 měsíčních intervalech.
 • Na kurzech se pracuje ve dvojicích. Pomáhat vám budou naši učitelé, absolventů kurzů.
 • Každý stupeň cyklu je vždy třídenní od pátku do neděle, vždy od 9 do 17 hod.
 • Naše setkání probíhají v sále Na Marjánce, Bělohorská 35, Praha 6 - Břevnov
 • Cena kurzů je 4000,- Kč za každý stupeň a uhradí se vždy před započetím kurzu.
  Pokud se rozhodnete zúčastnit se, myslete to vážně, ať neblokujete další zájemce a jste tím pádem těmi nejlepšími...
  Těším se na společná setkání s Vámi
  Zdeňka
Informace o kurzech vám podá Iris Jordánová, kurzy@poznejsvujcil.info nebo tel.: 733 319 888.